O Manifesto #T

¿ Qué é o manifiesto #T ?

Se queres unha resposta rápida e sinxela a la pregunta de cales son os nosos obxetivos aqui a tes:

Queremos unha xustiza sen taxas e pra todos,  independente e dotada dos medios necesarios pra cumprir a su función.

   Agora ben, se queres unha resposta mais longa, pero só un pouco mais longa, podes tomarte unha “relaxing cup of #T” e ler o noso manifesto (o podes descargar en catro linguas) nos te deixamos a versión en galego: