Avogados Novos trasladou o Colexio de Avogados de Vigo unha petición de varios compañeiros da agrupación ; “poñer a disposición dos colexiados un número suficiente de ordenadores portátiles con altofalantes a súa disposición nas oficinas colexias presentes no xulgado pra poder ser utilizadas exclusivamente como medios técnicos a hora de proxectar nos actos de xuízo, gravacións de vídeo ou audio que se presenten como medios de proba“.  Texto íntegro da petición de Avogados Novos

   O ICAVigo acaba de denegar a nosa petición argumentando co anteproxecto da lei de servicios profesionais prevé o pago polos servicios individualizados, nos que este servicio, cesión dos ordenadores portátiles, estaría incluido, polo que non nos poden dicir nada ata que se aprobé a lei.  Enlace a contestación do colexio

   Avogados Novos quere facer público o seu malestar ante a negativa do Colexio de Avogados de Vigo a poñer a disposición de tódolos colexiados 4 ordenadores portátiles pra facer uso deles nas vistas que sexa preciso aportar como prueba audios o videos, o carecer os xulgados de ditos medios. Avogados Novos no pode compartir esta postura mais ainda se temos en cuenta o superavit nas contas colexiais.