Crónica das I Xornadas de Dereito Penitenciario

A vida tras o muro

I xornada de dereito penitenciario

   Baixo o título “A vida tras o muro” celebráronse as primeiras Xornadas de Dereito Penitenciario na cidade de Vigo, o pasado 24 e 25 de outubro de 2014. As mesmas estiveron organizadas póla Comisión de Dereitos Humanos da Agrupación de Avogados Novos de Vigo e contaron coa colaboración e financiamento do Colexio de Avogados de esta cidade. Os lugares onde as mesmas se levaron a cabo foron o auditorio colexial, situado nos Xulgados e o Museo Marco, antiga prisión municipal panóptica.

   Ao longo dos intensos días analizouse a situación das presas e presos desde unha dupla perspectiva, a legal e a social, que foi realizada por xuristas, expresos, colectivos e agrupacións.

   Nas ponencias da sexta feira contouse con as ponencias do Xuíz de Vixilancia Penitenciaria de Pontevedra, D. Fidel Jesús Río, e os avogados penalistas D. Fernándo Romay e D. Manuel Estévez, que realizaron unha radiografía da situación legal da prisión, e denunciaron a absoluta carencia de medios con os que conta a Administración “con 10.000 expedientes para resolver cada ano é complicado realizar unha análise exhaustiva, se non é a custe de un retraso nas resolución que tampouco resulta admisíbel”, indicou o xuíz Jesús Río. A falta de equipos técnicos nos xulgados materializase na imposibilidade de poder analizar a situación real das persoas presas nas prisións. Ademais a ausencia de recursos implica que a cárcere convertese en un sistema unicamente de castigo sen a posibilidade de xerar unha rehabilitación ou reinserción da persoa condenada. Seguir lendo

Oficina de Intermediación Hipotecatia de Vigo

logoOIH

    Din que os esforzos inútiles conducen á melancolía (frase atribuída a Ortega y Gasset)… E ben certo é, porque nós xa estabamos a piques de caer presos daquela! Pero gracias ó esforzo e ó empeño de todos e sobre todo gracias á inestimable colaboración da FAVEC acadamos por fin o noso obxectivo: por en marcha a Oficina de Intermediación Hipotecaria de Vigo, que terá a súa sede na Praza da Princesa, 7, 2º andar.

   Concretamente, as 19.30 horas do mércores 1 de outubro de 2014 terá lugar nesta sede a firma do convenio de colaboración coa FAVEC e a correspondente roda de prensa para presentar o servizo á cidadanía.

   Podedes contactar con eles a través do seguinte mail oihvigo@gmail.com

Sentenza que obriga a derriba a cruz dos caídos.

   Hoxe os traemos unha interesante sentenza do Xuzgado Contencioso nº 2 de Vigo na que se obriga a derribar a cruz dos caídos ubicada no monte do castro

cruz dos caídos no castro, que o xuiz ordenou derribar

    Tras unha demanda interposta pola Asociación Viguesa por la Memoria del 36 , estimase que debe retirarse a cruz como símbolo que supón un permanente agravio para as víctimas da represión fascista. É moi interesante ler os fundamentos de dereito 3º y 4º pola su contundencia e claridade.
 
   Dende Avogados Novos pedimos o Alcalde da cidade, Abel Caballero que non recorrra a sentenza e proceda de inmediato a executar a resolución xudicial liberando a aba do Castro do ignominioso símbolo falanxista.