Propostas de avogados novos as candidaturas a xunta de goberno do ICAVigo

Como todos saberedes, o vindeiro venres 19 de decembro de 10-14 horas no Colexio de Avogados celebrásense as eleccións da nova Xunta de Goberno.

Avogados Novos, que se mantivo á marxe deste proceso electoral, pretende agora con este documento propoñer 20 medidas a tódalas candidaturas, a fin de coñecer o seu posicionamento ao respecto de cada unha destas propostas. PROPOSTAS ELECCIÓNS AVOGADOS NOVOS 2014

Tamén solicitamos que por parte do Colexio se nos remitisen todos os programas de cada candidatura, ou se sinalase se as candidaturas se presentan sen programa.

Finalmente, Avogados Novos pediu un debate conxunto de todas as candidaturas.

O martes que ven remitiremos un correo explicativo a todos os membros da agrupación coas respostas que nos envien as diferentes candidaturas.

Sentenza que obriga a derriba a cruz dos caídos.

   Hoxe os traemos unha interesante sentenza do Xuzgado Contencioso nº 2 de Vigo na que se obriga a derribar a cruz dos caídos ubicada no monte do castro

cruz dos caídos no castro, que o xuiz ordenou derribar

    Tras unha demanda interposta pola Asociación Viguesa por la Memoria del 36 , estimase que debe retirarse a cruz como símbolo que supón un permanente agravio para as víctimas da represión fascista. É moi interesante ler os fundamentos de dereito 3º y 4º pola su contundencia e claridade.
 
   Dende Avogados Novos pedimos o Alcalde da cidade, Abel Caballero que non recorrra a sentenza e proceda de inmediato a executar a resolución xudicial liberando a aba do Castro do ignominioso símbolo falanxista.
 
 

Auto Audiencia Pontevedra, sección Vigo 111/14 (retroactividade cláusulas solo)

   Os deixamos o Auto publicado pola  Audiencia de Pontevedra, (sección vigo) no que se declara a retroactividade das cláusula solo

Decretamos nulas por abusivas as cláusulas solo de fixación de xuros moratorios de redondeo á alza e de fixación do período anual de trescentos sesenta días. B) decretamos a expulsión das ditas cláusulas do contrato debendo terse por non postas ou inexistentes. c) Que procede despachar execución debendo procederse por parte da entidade executante a practicar nova liquidación no prazo de quince días tendo en conta unicamente o principal non devolto e aplicando os xuros remuneratorios sobre o ano natural de trescentos sesenta e cinco días sen redondeos e sen aplicación da cláusula solo

Reforma de la LOPJ

    Aprovechando la publicación del texto de CGPJ, en la que se reafirma el sistema de juzgados uniprovinciales haciendo caso omiso a las reivindicaciones que desde Vigo se hacen para que debido a la peculiaridad de nuestra provincia se creen 2 partidos judicales dentro de la provincia de Pontevedra, os dejamos el escrito hecho por nuestro compañero Victor Piñeiro explicando en que consisten las peculiaridades de nuestra ciudad VIgo, y porque debemos tener un partido judicial.

Reflexiones Sobre el Proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita

   El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, ha aprobado el día viernes 21 de febrero de 2014, el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita; solamente con leer la exposición de motivos queda patente que el Gobierno no garantiza una financiación pública suficiente para mantener el sistema de justicia gratuita por lo que al ciudadano le será mucho más difícil tener derecho a la Justicia gratuita, es decir, a la tutela judicial efectiva “garantizada” por nuestra Constitución. Nuestra compañera Paz Carril hace estas acertas reflexiones sobre el proyecto del hiperactivo Ministro Gallardón. También os dejamos una petición en change.org  en la que se solicita HONORARIOS PROFESIONALES DIGNOS PARA LOS ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO